info@stavsi.cz +420 602 234 107
Drobečková navigace

Úvod > Produkty a služby > Katalog dílů a parametrů

Katalog dílů a parametrů

V katalogu je uveden přehled vyráběných dílů stavebního systému STAVSI společně s jejich technickými parametry.

TECHNICKÉ PARAMETRY STAVEBNÍHO MATERIÁLU STAVSI (L10 a L20)

Tloušťka zdiva

250 mm

Objemová hmotnost materiálu tvárnic L10 a L20

920 kg.m-3

Pevnost v tlaku tvárnic L10 a L20

6 MPa

Charakteristická pevnost zdiva v tlaku

2 MPa

Charakteristická pevnost zdiva v tahu za ohybu:

 

      rovnoběžně s ložnou spárou

0,54 MPa

      kolmo k ložné spáře

1,01 MPa

Charakteristická pevnost zdiva ve smyku

4,22 MPa

R-tepelný odpor neomítnutého zdiva

0,81 m2 kW-1

R-tepelný odpor zdiva +160mm EPS70

4,91 m2 kW-1

Nasákavost

14 g.m-2.s-1

Normový součinitel difuze vodní páry/normový faktor difuzního odporu

 0,021 s / 9

Reakce na oheň zdícího prvku třída (dle použitých vnějších spojovacích lišt):

 

       železobeton, ocelový plech

A1

       dřevo

D2

Požární odolnost REI/REW

> 180  min

Součinitel duktility zdiva STAVSI (pro pevnost v tahu podle normy pro tvárnicové   zdivo: 0,4MPa)

3,13 *

Vážená   laboratorní neprůzvučnost zdiva

 42 dB

Vážená   laboratorní neprůzvučnost omítnutého zdiva

51 dB

* … vychází ze statisticky zpracovaných hodnot duktility podle zkušebního protokolu č.210234/2014 „Stanovení duktility zdiva z ohybové zkoušky“ (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra Experimentální centrum 06/2014 – Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, č.1048).

TVÁRNICE STAVSI

Plné tvárnice jsou vyrobeny z lehkého keramického betonu s Liaporem (betonová směs lehčená keramickými granulemi) metodou lisování za současného vibrování směsi ve formě na vibrolisech. Tvárnice nabízejí synergii vlastností keramiky a betonu. Zejména jde o vynikající akumulační a akustické parametry. Nosné a obvodové tvárnice se standardně vyrábí ve dvou pevnostních třídách

6MPa s označením L10 a L20

12MPa s označením L12 a L22

Tvárnice ve třídě 6MPa jsou vyrobené ze směsi s objemovou hmotností 920 kg/m3 a tvárnice ve třídě 12MPa jsou vyrobené ze směsi s objemovou hmotností 1200 kg/m3  

Výchozím dílem STAVSI je základní nosná tvárnice s označením L1x, kde x je 0,2 podle objemové hmotnosti materiálu. Odvozeným dílem je velká nosná tvárnice s označením L2x. Odvozenými díly jsou také základní nenosná tvárnice L3x a velká nenosná tvárnice L4x. Všechny tvárnice jsou broušené - kalibrované na přesnou výšku. 

Tvárnice L1x a L2x pro obvodové a nosné stěny

Parametry tvárnice L10 (6MPa): 

Základní tvárnice pro suché zdění STAVSI

Rozměry: Spotřeba:
Výrobní délka 250 mm        Tloušťka stěny 250 mm
Výrobní šířka 250 mm   Spotřeba tvárnic na 1 m2  20 kusů
Výrobní výška 200 mm   Spotřeba tvárnic na 1 m3 80 kusů
Skladebná délka 251 mm      
Skladebná šířka 250 mm   Průměrná hmotnost tvárnice L10 12,1 kg
Skladebná výška 200,5 mm      

Parametry tvárnice L20 (6MPa): 

Velká tvárnice pro suché zdění STAVSI

Rozměry: Spotřeba:
Výrobní délka 500 mm        Tloušťka stěny 250 mm
Výrobní šířka 250 mm   Spotřeba tvárnic na 1 m2  10 kusů
Výrobní výška 200 mm   Spotřeba tvárnic na 1 m3 40 kusů
Skladebná délka 501 mm      
Skladebná šířka 250 mm   Průměrná hmotnost tvárnice L20 24,2 kg
Skladebná výška 200,5 mm      

Parametry nosných tvárnic L10 a L20 (6MPa):

Objemová hmotnost  ±10% 920 kg/m3

 

Balení (společně L1x a L2x)
Pevnost v tlaku 6 MPa   Paleta 120 x 80 cm
Normalizovaná pevnost v tlaku 6,7 MPa   Tvárnice L10 5 kusů

Charakteristický součinitel tepelné vodivosti

0,23 W m-1 K-1   Tvárnice L20 35 kusů
Výpočtový součinitel tepelné vodivosti 0,31 W m-1 K-1   Přepravní hmotnost palety (L10,L20) 950kg
Vážená neprůzvučnost (laboratorní) Rw 42 dB      
Třída reakce na oheň A1      

Tvárnice L30 a L40 pro nenosné stěny

Parametry tvárnice L30: 

Půdorys základní příčkovky

Rozměry: Spotřeba:
Výrobní délka       250 mm          Tloušťka stěny 125 mm
Výrobní šířka 125 mm   Spotřeba tvárnic na 1 m2  20 kusů
Výrobní výška     200 mm   Spotřeba tvárnic na 1 m3      160 kusů
Skladebná délka           251 mm      
Skladebná šířka  125 mm   Průměrná hmotnost tvárnice             5,5 kg
Skladebná výška 200,5 mm      

Parametry tvárnice L40: 

Půdorys velké příčkovky

Rozměry: Spotřeba:
Výrobní délka                        500 mm    Tloušťka stěny 125 mm
Výrobní šířka 125 mm   Spotřeba tvárnic na 1 m2  10 kusů
Výrobní výška     200 mm   Spotřeba tvárnic na 1m3                               80 kusů
Skladebná délka            501 mm      
Skladebná šířka 125 mm   Průměrná hmotnost tvárnice             11 kg
Skladebná výška 200,5 mm      

Společné parametry nenosných - příčkových tvárnic L30 a L40:

Objemová hmotnost  ±10%        920kg/m3      

  

Balení (společně L30 a L40)
Charakteristický součinitel tepelné vodivosti  0,23 W m-1 K-1   Paleta 120 x 80 cm
Výpočtový součinitel tepelné vodivosti 0,31 W m-1 K-1   Tvárnice L30 5 kusů

Třída reakce na oheň       

A1   Tvárnice L40 65 kusů
      Přepravní hmotnost palety      780 kg

Balení tvárnic L12, L22  a L32, L42 ve třídě 12MPa

1) Balení tvárnic třídy 12MPa (L12 a L22)              2) Balení tvárnic třídy 12MPa (L32 a L42)   
Paleta 120 x 80 cm              Paleta 120 x 80 cm   
Průměrná hmotnost tvárnice L12 17,5 kg     Průměrná hmotnost tvárnice L32 8,5 kg 
Průměrná hmotnost tvárnice L22 35 kg     Průměrná hmotnost tvárnice L42 17 kg 
Tvárnic L12 na paletě 5 kusů     Tvárnice L32 5 kusů

Tvárnic L22 na paletě   

35 kusů     Tvárnice L42 65 kusů
 Přepravní hmotnost palety      1400 kg      Přepravní hmotnost palety      1200 kg

SPOJOVACÍ LIŠTY STAVSI

Základní díly stavebnice suché zděníZákladem jakékoli stavby ze stavebního materiálu STAVSI je stavební set. Každý stavební set je tvořen kalibrovanou tvárnicí a spojovacími lištami, které ji maximálně upevní s okolními sety ve stěně. Spojovací lišty tvoří pomocný spojovací materiál.

Vnitřní spojovací lišty se používají k zasunutí a upevnění tvárnic ve středových drážkách s průřezem ve tvaru dvojité rybiny (dva rovnoramenné lichoběžníky spojené kratší rovnoběžnou stranou). Vnější spojovací lišty se používají k zasunutí a upevnění tvárnic ve vnějších drážkách na povrchu stěny s průřezem ve tvaru rybiny (rovnoramenný lichoběžník). Zasunutím spojovací lišty do příslušné drážky vzniká samosvorný spoj. Vnitřní i vnější spojovací lišty se vyrábí v základních délkách 400mm. Pryžové a dřevěné spojovací lišty se také vyrábí v délkách 100 a 300mm. Pro založení stěn a v místech jejich ukončení se musí střídavě použít spojovací lišty s délkou 100mm a 300mm. Ve výjimečných případech se používají spojovací lišty délky 200mm. Pokud je třeba, tak se kratší lišty vyrobí z lišt s délkou 400mm podle potřeby přímo na stavbě s použitím ruční pily a rozbrušovačky.

Spojovací lišty STAVSI

Označení materiálu Popis spojovacích lišt
G lisovaná recyklovaná pryž vyztužená stavební ocelí (průměr 8), výrobní délka 100, 300 a 400mm, pouze v provedení vnitřní spojovací lišta
D měkké nebo tvrdé dřevo, výrobní délka 100, 300 a 400mm, v provedení vnější spojovací lišta nebo jako vnitřní spojovací lišta mechanicky spojená ze dvou vnějších spojovacích lišt
B litý vibrovaný beton vyztužený stavební ocelí (průměr 4 nebo 8), výrobní délka 400mm, pouze v provedení vnější spojovací lišta
O ohýbaný ocelový plech tloušťky 2mm nebo až 4mm, výrobní délka 400mm, pouze v provedení vnější spojovací lišta
 
Spojovací lišty slouží ke svislému propojení vertikálně i horizontálně na sebe navazujících tvárnic v rámci budované stěny. Spojovací lišty zajišťují pevné spojení tvárnic a garantují automatickou kolmost a rovinnost budovaných stěn. Vnitřní spojovací lišty mohou existovat jako samostatné produkty (jejich průřez tvoří dvojitou rybinu) nebo je lze vytvořit použitím dvou proti sobě shodně natočených vnějších spojovacích lišt (každá s průřezem rybiny - rovnoramenného lichoběžníku) ze stejného materiálu.
Ke každé tvárnici existuje řada materiálových kombinací vnitřních a vnějších spojovacích lišt. Výběr určité kombinace materiálů spojovacích lišt vychází z konkrétních požadavků na stavbu a z toho, v rámci jaké stavby nebo její části je konkrétní set použit.

Doporučení pro kombinace materiálů spojovacích lišt:

1) Pro hrubé stavby (RD, bytové domy, garáže, sklady, dílny) s běžnými požadavky na dynamickou odolnost staveb lze použít do vnitřních drážek obvodových stěn železobetonové spojovací lišty a do stěn v interiéru buď železobetonové nebo dřevěné spojovací lišty. Železobetonové a dřevěné lišty se nevyrábí jako jeden kus, ale na stavbě se skládají ze dvou k sobě volně zasunutých kusů.
 
2) Pro hrubé stavby (RD, bytové domy, garáže, sklady, dílny) s vyššími požadavky na dynamickou odolnost staveb lze použít do vnitřních drážek obvodových a nosných stěn vyztužené pryžové vnitřní spojovací lišty a do příček železobetonové nebo dřevěné spojovací lišty. Pryžové vnitřní spojovací lišty se vyrábí jako jeden kus.
 
3) Obecně u všech staveb je vhodné použít v místech většího namáhání (okolí stavebních otvorů, okolí rohů, atd.) vyztužené pryžové vnitřní spojovací lišty.
 
4) Vnější spojovací lišty se použijí tak, aby podporovaly rychlou výstavbu. Například do interiéru tam, kde budou použity desky SDK, OSB, CETRIS apod., je vhodné použít dřevěné spojovací lišty, protože zároveň slouží jako rošt pro šroubování desek. V exteriéru tam, kde bude zateplení, nebo bude použita tenká omítka (perlinka na lepidlo), se použijí železobetonové vnější spojovací lišty. V místech, kde se bude cokoli lepit na lepidlo, se doporučuje použít železobetonové vnější spojovací lišty.
 
5) Pro stavby typu ploty apod., se použijí železobetonové a případně pryžové vyztužené spojovací lišty, tedy lišty z materiálů s minimální degradací.

Balení spojovacích lišt

Spojovací lišty se dodávají balené na paletě. V balení jsou vždy spojovací lišty pouze z jednoho materiálu.

Reakce na oheň spojovacích lišt podle materiálu

Materiál spojovacích lišt

Třída reakce na oheň

železobeton B, ocel O

A1 - nehořlavé

pryž G

E

dřevo D

D2

To znamená, že třída reakce na oheň stěny ze STAVSI může být buď A1 nebo D2. Podle toho, z kterého materiálu jsou vyrobené vnější spojovací lišty, použité na sledované straně stěny. (Podle příslušné normy EU, podrobně na www.pavus.cz).

Tepelný odpor vrstvené stěny

Tloušťka zdiva Tloušťka izolace ISOVER EPS 70 Tepelný odpor konstrukce Tloušťka izolace ISOVER NF 333 Tepelný odpor konstrukce
(mm) (mm) R (mm) R

 

 

250

0 0,81 0 0,81
20 1,32 20 1,29
50 2,09 50 2,03
80 2,86 80 2,76
100 3,37 100 3,25
120 3,88 120 3,73
140 4,40 140 4,22
160 4,91 160 4,46
180 5,42 180 5,2
200 5,93 200 5,68