O SYSTÉMU

Český patentovaný stavební systém suchého zdění STAVSI je určen pro profesionální stavební firmy i pro stavebníky svépomocí. Skládá se pouze ze 4 typů přesných tvárnic (2 typy tvárnic pro nosné zdivo a 2 typy tvárnic pro příčky) a ze 2 typů (vnitřních a vnějších) spojovacích lišt. Z těchto dílů se realizují všechny potřebné stěny jakékoli hrubé stavby. Při výstavbě systém udržuje rovinnost a kolmost stěn. Práce je snadná a intuitivní. Princip pokládky tvárnic a jejich spojování zvládne každý během několika minut. STAVSI nabízí vysokou rychlost výstavby – až 2,5m² zdiva za hodinu. Nabízíme tvárnice a lišty na stavbu zdiva a systémové překlady pro nosné stěny a příčky, které se na stavbě smontují během pár minut.

STAVSI je založeno na technologii pevného spojení tvárnic uložených na vazbu prostřednictvím svislých spojovacích lišt bez použití lepicích materiálů (malty, betony, lepidla, PUR apod.). Propojení svislými lištami přes 3 řady představuje vyztužené zdivo v každém segmentu konstrukce stěny, a to se všemi s tím souvisejícími výhodami, zejména s vysokou tuhostí a zároveň houževnatostí stavby. Díky síti dilatačních mikrospár je omezen vznik trhlin, vyboulení nebo kroucení. Četnost mikrospár v tělese stěn spolu se vzájemným působením tvárnic a spojovacích lišt umožňuje účinně odolávat případným pohybům stavby.

Tvárnice se vyrábí z Liaporbetonu (beton lehčený keramzitem). Spojovací lišty se vyrábí ze dřeva, ze železobetonu a z lisované recyklované pryže vyztužené ocelí. Dřevěné lišty jsou obvykle určeny do stěn v interiéru stavby, zatímco železobetonové se používají v exteriéru a ve vnitřních drážkách tvárnic. Při stavbě lze v kontextu s požadavky stavebníka kombinovat spojovací lišty buď ze všech tří materiálů současně nebo lze použít různé kombinace jako například pouze pryžové a železobetonové lišty. Délka stěny je celočíselný násobek délky základní tvárnice (250 mm), výška stěny je celočíselný násobek výšky tvárnic (200 mm), šířka nosné stěny je 250 mm a šířka příčky je 125 mm. 

Systém STAVSI prošel důkladnými atesty a měřeními požadovaných parametrů. Zjištěné hodnoty byly odborníky porovnány s požadavky na zděné konstrukce podle ČSN EN 1998-1 (EUROKOD 8). Z provedeného posouzení vyplývá, že stavební systém STAVSI vyhovuje všem požadavkům na konstrukce zděných staveb, a to i v seizmicky aktivních oblastech podle evropské normy EUROKOD 8. Požadavky normy ČSN EN 1996-2 na dodržení skutečných rozměrů podle projektu jsou při použití systému STAVSI splněny vždy.

Všechny technické parametry jsou uvedeny v katalogu dílů.

Systém je určen pro stavby s pravoúhlým nebo liniovým půdorysem. Výstavba probíhá rozměrově přesně podle projektu. Z projektu se odvozuje počet tvárnic potřebných k založení stavby. Příčky se staví zároveň s ostatními stěnami v rámci podlaží. Ve stavbě lze postavit příčky i z jiného materiálu. Svislé rozvody inženýrských sítí se ukládají do volných drážek, u kterých se při výstavbě vynechá vhodný počet spojovacích lišt. Horizontální rozvody se vedou v podlaze nebo ve stropu. 

schéma STAVSI
tvárnice STAVSI malá
tvárnice STAVSI velká