PARAMETRY

parametry STAVSI
* … vychází ze statisticky zpracovaných hodnot duktility podle zkušebního protokolu č.210234/2014 „Stanovení duktility zdiva z ohybové zkoušky“ (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra Experimentální centrum 06/2014 – Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, č.1048).

Tvárnice STAVSI

Plné tvárnice jsou vyrobeny z lehkého keramického betonu s Liaporem (betonová směs lehčená keramickými granulemi) metodou lisování za současného vibrování směsi ve formě na vibrolisech. Tvárnice nabízejí synergii vlastností keramiky a betonu. Zejména jde o vynikající akumulační a akustické parametry. Nosné a obvodové tvárnice se standardně vyrábí ve dvou pevnostních třídách: 

  • 6 MPa s označením L10 a L20

  • 12 MPa s označením L12 a L22

Tvárnice ve třídě 6 MPa jsou vyrobené ze směsi s objemovou hmotností 920 kg/m3 a tvárnice ve třídě 12 MPa jsou vyrobené ze směsi s objemovou hmotností 1200 kg/m3.   

Výchozím dílem STAVSI je základní nosná tvárnice s označením L1x, kde x je 0,2 podle objemové hmotnosti materiálu. Odvozeným dílem je velká nosná tvárnice s označením L2x. Odvozenými díly jsou také základní nenosná tvárnice L3x a velká nenosná tvárnice L4x. Všechny tvárnice jsou broušené – kalibrované na přesnou výšku.

rozměry STAVSI
paleta STAVSI
paleta STAVSI 2
parametry STAVSI 2
díly STAVSI
Poznámka: prodej tvárnic po paletách; na paletě je 35ks tvárnic L20 (L22) a 5ks tvárnic L11 (L12), 65ks tvárnic L40 (L42) a 5ks tvárnic L30 (L32).

Spojovací lišty STAVSI

Základem jakékoli stavby ze STAVSI je stavební set. Každý stavební set je tvořen kalibrovanou tvárnicí a spojovacími lištami, které ji maximálně upevní s okolními sety ve stěně. Spojovací lišty tvoří pomocný spojovací materiál.

Vnitřní spojovací lišty se používají k zasunutí a upevnění tvárnic ve středových drážkách s průřezem ve tvaru dvojité rybiny (dva rovnoramenné lichoběžníky spojené kratší rovnoběžnou stranou). Vnější spojovací lišty se používají k zasunutí a upevnění tvárnic ve vnějších drážkách na povrchu stěny s průřezem ve tvaru rybiny (rovnoramenný lichoběžník). Zasunutím spojovací lišty do příslušné drážky vzniká samosvorný spoj. Vnitřní i vnější spojovací lišty se vyrábí v základních délkách 400 mm. Pryžové a dřevěné spojovací lišty se také vyrábí v délkách 100 a 300 mm. Pro založení stěn a v místech jejich ukončení se musí střídavě použít spojovací lišty s délkou 100 mm a 300 mm. Ve výjimečných případech se používají spojovací lišty délky 200 mm. Pokud je třeba, tak se kratší lišty vyrobí z lišt s délkou 400 mm podle potřeby přímo na stavbě s použitím ruční pily a rozbrušovačky.

označení materiálu

Spojovací lišty slouží ke svislému propojení vertikálně i horizontálně na sebe navazujících tvárnic v rámci budované stěny. Spojovací lišty zajišťují pevné spojení tvárnic a předurčují kolmost a rovinnost budovaných stěn. Vnitřní spojovací lišty mohou existovat jako samostatné produkty (jejich průřez tvoří dvojitou rybinu) nebo je lze vytvořit použitím dvou proti sobě shodně natočených vnějších spojovacích lišt (každá s průřezem rybiny – rovnoramenného lichoběžníku) ze stejného materiálu.

Ke každé tvárnici existuje řada materiálových kombinací vnitřních a vnějších spojovacích lišt. Výběr určité kombinace materiálů spojovacích lišt vychází z konkrétních požadavků na stavbu a z toho, v rámci jaké stavby nebo její části je konkrétní set použit.

Doporučení pro kombinace materiálů spojovacích lišt:

  1. Pro hrubé stavby (RD, bytové domy, garáže, sklady, dílny) s běžnými požadavky na dynamickou odolnost staveb lze použít do vnitřních drážek obvodových stěn železobetonové spojovací lišty a do stěn v interiéru buď železobetonové nebo dřevěné spojovací lišty. Železobetonové a dřevěné lišty se nevyrábí jako jeden kus, ale na stavbě se skládají ze dvou k sobě volně zasunutých kusů. 

  2. Pro hrubé stavby (RD, bytové domy, garáže, sklady, dílny) s vyššími požadavky na dynamickou odolnost staveb lze použít do vnitřních drážek obvodových a nosných stěn vyztužené pryžové vnitřní spojovací lišty a do příček železobetonové nebo dřevěné spojovací lišty. Pryžové vnitřní spojovací lišty se vyrábí jako jeden kus.

  3. Obecně u všech staveb je vhodné použít v místech většího namáhání (okolí stavebních otvorů, okolí rohů, atd.) vyztužené pryžové vnitřní spojovací lišty.

  4. Vnější spojovací lišty se použijí tak, aby podporovaly rychlou výstavbu. Například do interiéru tam, kde budou použity desky SDK, OSB, CETRIS apod., je vhodné použít dřevěné spojovací lišty, protože zároveň slouží jako rošt pro šroubování desek. V exteriéru tam, kde bude zateplení, nebo bude použita tenká omítka (perlinka na lepidlo), se použijí železobetonové vnější spojovací lišty. V místech, kde se bude cokoli lepit na lepidlo, se doporučuje použít železobetonové vnější spojovací lišty.

  5. Pro stavby typu ploty apod., se použijí železobetonové a případně pryžové vyztužené spojovací lišty, tedy lišty z materiálů s minimální degradací.

Balení spojovacích lišt

Spojovací lišty se dodávají balené na paletě. V balení jsou vždy spojovací lišty pouze z jednoho materiálu.

Reakce na oheň spojovacích lišt podle materiálu

materiál STAVSI

To znamená, že třída reakce na oheň stěny ze STAVSI může být buď A1 nebo D2. Podle toho, z kterého materiálu jsou vyrobené vnější spojovací lišty, použité na sledované straně stěny. (Podle příslušné normy EU, podrobně na www.pavus.cz).

Tepelný odpor vrstvené stěny

parametry STAVSI 3

Překlady

překlady

      Poznámka: zatížení jsou uváděna bez vlastní tíhy překladu (tzn. zatížení, kterým lze překlad přitížit)

      Beton LC20/22 – D1,6

      Vyztužení Spodní 4Ø12 B500A; Horní 2Ø8 B500A; Průběžné diagonály 2Ø6/100 B500A

překlady

      Poznámka: zatížení jsou uváděna bez vlastní tíhy překladu (tzn. zatížení, kterým lze překlad přitížit)

      Beton LC20/22 – D1,6

      Vyztužení Spodní 2Ø12 B500A; Horní 1Ø8 B500A; Průběžné diagonály 2Ø6/200 B500A

Překlad pro nosné zdivo

Překlad pro příčkové zdivo

překlad_výkres_příčka