info@stavsi.cz +420 602 234 107
Drobečková navigace

Úvod > Partneři

Partneři

Lias Vintířov, LSM, k.s.   Pragoelast, s.r.o.   HÜWA CZ a.s.   ČVUT PRAHA, FAKULTA STAVEBNÍ   MCT spol. s r.o.

PROJEKTY A REALIZACE STAVEB   ARCHISTAV STAVEBNÍ SPOLEČNOST PRAHA   HELD Staviva

 

Lias Vintířov logo  

  Lias Vintířov, LSM, k.s.

Vyrábí na svých průmyslových vibrolisech z ověřené betonové směsi lehčené keramickým materiálem (liaporbeton) přesné tvárnice systému STAVSI. Jednak jsou to dva typy nosné tvárnice - základní nosná tvárnice STAVSI o šířce 250mm, délce 250mm a výšce 200mm pod označením L10 a velká nosná tvárnice STAVSI o šířce 250mm, délce 500mm a výšce 200mm pod označením L20. Jednak jsou to dva typy příčkové tvárnice - základní příčková tvárnice STAVSI o šířce 125mm, délce 250mm a výšce 200mm pod označením L30 a velká příčková tvárnice STAVSI o šířce 125mm, délce 500mm a výšce 200mm pod označením L40. Všechny vyráběné tvárnice jsou kalibrovány broušením na přesnou výšku. Dosahovaná přesnost výroby je podmínkou pro suchou výstavbu bez použití lepidel a malt. Vysoký obsah keramiky v objemu tvárnic pozitivně ovlivňuje jejich tepelné a pevnostní charakteristiky.

 

Pragoelast logo   

PRAGOELAST

Vyrábí zpracováním druhotné suroviny na svých termolisech vnitřní spojovací lišty STAVSI. Jde o výrobky z lisované recyklované gumy o délce 400mm s průřezem ve tvaru dvojité rybiny, které jsou vyztuženy po své délce ocelovým drátem a jsou označeny G400. Materiálové vlastnosti vyztužených gumových lišt (tuhost, houževnatost, elasticita) se účelově synergicky doplňují s materiálovými charakteristikami pevných tvrdých tvárnic. Tyto lišty po zasunutí do odpovídajících drážek v tělesech tvárnic vytváří vnitřní samosvorné propojení okolních tvárnic ve všech třech osách.

 

HÜWA CZ a.s.

Vyrábí technologií odléváním a vibrováním betonové směsi do forem vnější spojovací lišty STAVSI. Tyto lišty jsou po své délce vyztuženy ocelovým drátem a jsou označeny B400. Železobetonové lišty vykazují vysokou pevnost a přesnost. Materiálové vlastnosti vyztužených železobetonových lišt synergicky podporují  materiálové charakteristiky pevných tvrdých tvárnic. Tyto lišty po zasunutí do odpovídajících drážek v tělesech tvárnic vytváří samosvorná propojení okolních tvárnic ve všech třech osách.

 

       ČVUT PRAHA, FAKULTA STAVEBNÍ, EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM

Ve spolupráci s tímto pracovištěm prověřujeme statickou i dynamickou odolnost svislých nosných konstrukcí systému pro přesnou suchou výstavbu STAVSI. Prověřeny byly tah za ohybu a smyk (protlak) tvárnic systému STAVSI. Z charakteristik byla zjištěna vysoká duktilita (tažnost) stěn ze stavebnice STAVSI, což jim předurčuje výbornou odolnost vůči dynamickému zatížení (odolnost vůči zemětřesení). Současně probíhá spolupráce na dalším ověřování zejména dynamických vlastností svislých nosných konstrukcí a také připravujeme testování vlastností vodorovných nosných konstrukcí s využitím prvků stavebnice STAVSI.

 

MCT spol. s r.o.     ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HMOT

Společnost MCT spol. s r.o., uskutečnila ve svých laboratořích ověření pevnosti zdiva systému STAVSI v tlaku a provedla výpočet tepelně technických a akustických vlastností zdiva systému STAVSI. O uvedených skutečnostech byly společnosti STAVSI, s.r.o., vydány protokoly o zkouškách.

 

Ing. Libor ŽILKA    PROJEKTY A REALIZACE STAVEB

Ing. Žilka zpracovává projektovou dokumentaci typových i individuálních staveb (rodinných domů, garáží, bytových domů,atd.) postavených ze stavebního materiálu STAVSI.

 

      ARCHISTAV STAVEBNÍ SPOLEČNOST PRAHA

Společnost ARCHISTAV realizuje stavby ze stavebního materiálu STAVSI. Také provádí stavební dohled a poradenství při realizaci staveb svépomocí.

 

     HELD Staviva

Společnost HELD spol. s r.o., ve svých třech prodejnách stavebního materiálu - V korytech, Praha – Strašnice, v Pticích 107, v Brandýse nad Labem, Martinovská 328 - nabízí zákazníkům prodej všech dílů stavebního systému STAVSI. Zakoupíte zde nosné i příčkové tvárnice STAVSI, dále železobetonové spojovací lišty 40cm dlouhé, dřevěné spojovací lišty 40cm dlouhé a spojovací lišty z vyztužené recyklované lisované gumy. Na prodejnách staviv HELD se také můžete podívat na postavenou ukázku stěny ze systému STAVSI včetně naznačených nejčastějších finálních úprav stěn spolu s rozvody inženýrských sítí.