PŘÍRUČKY KE STAŽENÍ​

Pracovní postup pro použití STAVSI​

Všechny díly STAVSI je třeba před použitím v konstrukci stavby očistit od mechanických úlomků a jiných nečistot. Tvárnice z Liaporbetonu není třeba před ukládáním do zdiva vlhčit. Tvárnice jsou robustní plné materiálu bez odlehčovacích a jiných otvorů. Drobná mechanická porušení tvárnic STAVSI, jako mělké trhlinky, drobné povrchové úlomky nebo bílé mapy na povrchu tvárnic nepředstavují závady a takové tvárnice mohou být spolehlivě použity při stavbě.