info@stavsi.cz +420 602 234 107
Drobečková navigace

Úvod > Produkty a služby > Příručky

PRACOVNÍ POSTUP PRO POUŽITÍ STAVSI

Všechny díly STAVSI je třeba před použitím v konstrukci stavby očistit od mechanických úlomků a jiných nečistot. Tvárnice z Liaporbetonu není třeba před ukládáním do zdiva vlhčit. Tvárnice jsou robustní plné materiálu bez odlehčovacích a jiných otvorů. Drobná mechanická porušení tvárnic STAVSI, jako mělké trhlinky, drobné povrchové úlomky nebo bílé mapy na povrchu tvárnic nepředstavují závady a takové tvárnice mohou být spolehlivě použity při stavbě.

 JAK ZALOŽIT STAVBU?

stavba domu

Před založením stavby

Rozměry v projektu by měly respektovat rozměry tvárnic  STAVSI. Výška stěn je dána celočíselným násobkem výšky tvárnic (X x 200mm), délka stěn je dána celočíselným násobkem délky základní tvárnice STAVSI (X x 250mm) a šířka stěn je dána celočíselným násobkem šířky tvárnic STAVSI (X x 250mm).

Vhodným půdorysem pro STAVSI jsou jakkoli na sebe navazující pravoúhlé čtyřúhelníky (čtverec, obdélník). S důsledným využitím kotvení lze projektovat i stěny pod jiným, než pravým úhlem.

Stavební systém STAVSI je založen na suché montáži jednotlivých dílů. Proto je výhodné v projektu využít další suché montované technologie a techniky (SDK, OSB, atd.).

Systém STAVSI poskytuje nadstandardní soudržnost zdiva. Toho lze s výhodou využít při projektování tak, aby minimálně v přízemních stavbách nebylo třeba stavět klasický věnec.

Příčky STAVSI mají šířku 125mm. Navazují se na nosné stěny buď  v místech vnějších svislých drážek, nebo v místě boční spáry nosných tvárnic. 

Projekt rozvodu elektriky, vody a topení by měl s výhodou využívat svislých vnějších drážek pro vertikální rozvody. Všechny vodorovné rozvody je výhodné projektovat do podlah nebo stropů.

Stavební otvory pro okna a dveře jsou zpravidla dány celočíselným násobkem délky základní tvárnice STAVSI (X x 250mm). V odůvodněných případech lze řešit otvory o šířce X x 125mm).

Postup krok za krokem při založení první řady stavby

 • Z důvodů vyrovnání nerovností základové desky se první řada tvárnic STAVSI zakládá na maltové (malta typ M5) nebo betonové lože v síle cca 5mm na hydroizolačním pásu.
 • Nejprve se usadí rohové tvárnice a vyrovnají se na stejnou výšku a do pravých úhlů.
 • Provázkem se určí hrany budoucích stěn mezi rohovými tvárnicemi a na maltu se do roviny usazují další tvárnice.
 • Průběžně je třeba pečlivě kontrolovat rovinu na ložných plochách tvárnic a pravé úhly stěn.
 • Tvárnice se pokládají bočními stěnami na doraz maximálně těsně k sobě.
 • Příčky se navazují kolmo na drážky nosných stěn.
 • Tak se položí celá první řada tvárnic nosných stěn i příček.
 • Do vnitřních drážek na styku dvou tvárnic se zasunou na doraz vnitřní spojovací lišty s délkou 100mm.              
 • Do každé druhé vnější drážky tvárnic se zasune vnější spojovací lišta s délkou 100mm.
Jak založit stavbu STAVSI z rohu
Jak založit stavbu STAVSI v rozích
stavba domu
Jak založit stavbu STVASI první řada Jak založit stavbu STAVSI první roh Jak založit stavbu STAVSI spojovací díly

Jak založit hrubou stavbu STAVSI - ke stažení

JAK STAVĚT NOSNÉ ZDIVO?

stavba domu svépomocí

Před zahájením stavby  nosného zdiva

Každá řada STAVSI se začíná od rohů s převázáním tvárnic ve spodní řadě. Tvárnice se pokládají bočními stěnami na doraz těsně k sobě. Do vnitřních drážek na spojích sousedních tvárnic ve druhé řadě se na doraz postupně zasouvají vnitřní spojovací lišty o délce 300mm. Do volných vnějších drážek, v nichž není v první řadě zasunutá 100mm lišta, se ve druhé řadě zasouvají vnější spojovací lišty o délce 300mm.

V dalších řadách se zasouvají na doraz do příslušných drážek spojovací lišty o délce 400mm. Lišty po zasunutí musí končit v polovině výšky tvárnice kvůli svislé vazbě tvárnic v řadách nad sebou. Vnitřní spojovací lišty se zasouvají pouze do vnitřních drážek, vzniklých na bočním spoji sousedních tvárnic položených v řadě. Tam, kde se nepokračuje v další řadě, se lišty doplní tak, aby končily s ložnou plochou tvárnic (otvory oken, vrchol stěn). V místech, kde budou podle projektu tažené sítě, lze vnější spojovací lišty vynechat. V bocích stěn (ve stavebních otvorech) se používají vnější spojovací lišty. Ve skladbě stěny mohou být maximálně 3 spáry nad sebou.

Pro práci se STAVSI lze použít běžné nářadí jako je zednické kladivo a gumová palice. K tomuto nářadí je výhodné přidat speciální dva kusy nářadí, nebo příhodné dřevěné kolíky, které ulehčují práci se svislými spojovacími lištami. Pracovníci mohou pracovat nezávisle na sobě v různých místech stavby. K montáži se používá ruční jednoduché nářadí. K případnému řezu, motorová rozbrušovačka (kotouč 330mm). Nosné stěny i příčky se staví současně. V místech s vyšším zatížením nebo v místech nekonzistentní vazby tvárnic, je vhodné posílit konstrukci lepením sousedních dílů na ložných nebo svislých spárách pomocí PUR. Teplota prostředí při práci se STAVSI není obecně limitovaná a záleží na tom, aby práce byla z povětrnostního hlediska snesitelná a bezpečná. 

Při stavbě se STAVSI je doporučeno přiměřeně formě suchého zdění dodržovat zásady ČSN EN 1996-1-1 část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, dále ČSN EN 1996-2 část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva a podle dalších souvisejících norem.

Oproti doporučení uvedených norem není pro suché zdění limitující denní zhotovená výška zdiva, protože se nemusí, na rozdíl od všech ostatních technik zdění, eliminovat vyčerpání pevnosti spojovací malty a nehrozí tak ztráta stability čerstvě stavěných stěn. Při práci je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti jako na každé stavbě.

Postup krok za krokem při stavbě nosného zdiva

 • Každá řada STAVSI se začíná od rohů s převázáním tvárnic ve spodní řadě. Tvárnice se pokládají bočními stěnami na doraz maximálně těsně k sobě.
 • Do vnitřních drážek na spojích sousedních tvárnic ve druhé řadě se na doraz postupně zasouvají vnitřní spojovací lišty o délce 300mm. Do volných vnějších drážek ve druhé řadě se zasouvají vnější spojovací lišty o délce 300mm.
 • V dalších řadách se zasouvají na doraz do příslušných drážek spojovací lišty o délce 400mm. Lišty po zasunutí musí končit v polovině výšky tvárnice kvůli svislé vazbě tvárnic v řadách nad sebou.
 • Vnitřní spojovací lišty se zasouvají pouze do vnitřních drážek, vzniklých na bočním spoji sousedních tvárnic položených v řadě.
 • Tam, kde se nepokračuje v další řadě, se lišty doplní tak, aby končily s ložnou plochou tvárnic (otvory oken, vrchol stěn). V místech, kde budou podle projektu tažené inženýrské sítě, lze vnější spojovací lišty vynechat. V bocích stěn (ve stavebních otvorech) se používají vnější spojovací lišty.
 • Ve skladbě stěny mohou být maximálně 3 spáry nad sebou.
 • Pracovníci mohou pracovat nezávisle na sobě v různých místech stavby. K montáži se používá ruční  jednoduché nářadí. K případnému řezu, motorová rozbrušovačka (kotouč 330mm).
stavba domu svépomocí
stavba domu svépomocí
stavba domu svépomocí

stavba domu svépomocí

stavba domu stavba domu Hrubá stavba domu STAVSI okno

Jak stavět nosné zdivo STAVSI ke stažení v pdf