info@stavsi.cz +420 602 234 107
Drobečková navigace

Úvod > Produkty a služby > Suché zdění

Suché zdění

Principem suchého zdění je ukládání tvárnic bez použití lepidel nebo spojovacích tmelů na ložných spárách. Systémy suchého zdění využívají pro uložení tvárnic další pomocné spojovací prvky umožňující jednoduchou montáž celé stavby. V případě STAVSI se jedná o spojování tvárnic zasouváním svislých spojovacích  lišt do samosvorných drážek. Spojovací lišty kotvící konkrétní tvárnici přesahují vždy do spodní a vrchní řady tvárnic. Tím vzniká účinné propojení tvárnice v rámci stěny. Stěny z takto spojených tvárnic vykazují vysokou míru statické únosnosti a dynamické odolnosti.

V místech kde stavebník bude pokračovat mokrým procesem se použijí železobetonové svislé spojovací lišty, v místech kde bude následovat suchý proces výstavby se použijí dřevěné spojovací lišty. Pryžové spojovací lišty se využívají v rozích stěn, v místě propojení příčky na obvodovou stěnu, v okolí stavebních otvorů apod. Dřevěné spojovací lišty v interiérech stěn lze zároveň využít jako rošt pro mechanické upevnění sádrokartonových nebo jiných desek. Volné drážky bez zasunutých lišt lze využít na rozvody sítí.

Suché zdění klade minimální nároky na vybavení staveniště a podstatně zjednodušuje a zkracuje výstavbu hrubé stavby.

Více info o suchém zdění na www.suchezdeni.cz.

suché zdění