info@stavsi.cz +420 602 234 107
Drobečková navigace

Úvod > Produkty a služby > Systém a materiál

Stavební systém STAVSI je určen pro profesionální stavební firmy i pro stavebníky svépomocí. Jedná se o český patentovaný stavební systém suchého zdění.

JAK STAVĚT ZE SYSTÉMU STAVSI

STAVSI  se skládá pouze ze čtyř typů rozměrově přesných tvárnic (2 typy tvárnic pro nosné zdivo a 2 typy tvárnic pro příčky) a ze dvou typů (vnitřních a vnějších) spojovacích lišt. Z těchto dílů se realizují všechny potřebné stěny jakékoli hrubé stavby.

Schema principu stavby ze STAVSI tvárnice lišty 3D.png
Princip technologie spojení tvárnic ve stěně prostřednictvím svislých spojovacích lišt

RYCHLÁ A PŘESNÁ VÝSTAVBA

Díly jsou vyráběné se strojírenskou přesností, a proto umožňují bezproblémovou výstavbu suchou cestou. Stavební systém STAVSI je navržen tak, že při výstavbě sám automaticky udržuje rovinnost a kolmost stěn. Práce se systémem je snadná a intuitivní. Princip pokládky tvárnic a jejich spojování zvládne každý během několika minut. STAVSI nabízí vysokou rychlost výstavby až 2,5m2 zdiva za hodinu

MATERIÁL

Tvárnice STAVSI se vyrábí z Liaporbetonu (beton lehčený keramzitem). Spojovací lišty se vyrábí ze dřeva, ze železobetonu a z lisované recyklované pryže vyztužené ocelí. Dřevěné lišty jsou převážně určeny do stěn v interiéru stavby, zatímco železobetonové se používají v exteriéru a ve vnitřních drážkách tvárnic.

ROZMĚRY

Délka stěny je celočíselný násobek délky základní tvárnice (250 mm), výška stěny je celočíselný násobek výšky tvárnic (200 mm), šířka nosné stěny je běžně 250 mm a šířka příčky je 125 mm.

Tvárnice L10 3D 1.png

Tvárnice pro nosnou zeď L10

Tvárnice L20 3D 1.png

Tvárnice pro nosnou zeď L20

Tvárnice L30 3D 1.png

Tvárnice pro příčku L30

Tvárnice L40 3D 1.png

Tvárnice pro příčku L40

TECHNOLOGIE SUCHÉHO ZDĚNÍ SE SVISLÝMI LIŠTAMI

STAVSI je založeno na technologii pevného spojení tvárnic uložených na vazbu prostřednictvím svislých spojovacích lišt bez použití lepicích materiálů (malty, betony, lepidla, PUR apod.). Tato technologie využívá princip svislých segmentových pilířů spojujících sousední tvárnice prostřednictvím velkého počtu samosvorných spojů. Svislé segmentové pilíře rovnoměrně hustě rozmístěné jak na vnějších stranách stěny, tak uvnitř stěny blokují přes vazbu tvárnic jakékoli vzájemné vychýlení tvárnic jak ve vertikální, tak v horizontální rovině stěny. Takové zpevnění v podstatě představuje vyztužené zdivo v každém segmentu konstrukce stěny, a to se všemi s tím souvisejícími výhodami, zejména s vysokou tuhostí a zároveň houževnatostí stavby.

Stěna STAVSI bez lepení tvárnic spolu se sítí dilatačních mikrospár efektivně eliminuje vlivy přetváření stěn a tím omezuje vznik trhlin, vyboulení nebo kroucení. Četnost mikrospár v tělese stěn spolu se vzájemným působením tvárnic a spojovacích lišt umožňuje účinně odolávat případným pohybům stavby.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Systém STAVSI prošel důkladnými atesty a měřeními požadovaných parametrů. Zjištěné hodnoty byly odborníky porovnány s požadavky na zděné konstrukce podle ČSN EN 1998-1 (EUROKOD 8). Z provedeného posouzení vyplývá, že stavební systém STAVSI vyhovuje všem požadavkům na konstrukce zděných staveb, a to i v seizmicky aktivních oblastech podle evropské normy EUROKOD 8Požadavky normy ČSN EN 1996-2 na dodržení skutečných rozměrů podle projektu jsou při použití stavebního systému STAVSI splněny vždy.

Všechny technické parametry jsou uvedeny v katalogu dílů.

PROJEKTOVÁNÍ STAVBY

STAVSI je určen pro stavby s pravoúhlým nebo liniovým půdorysem. Výstavba probíhá rozměrově přesně podle projektu. Z projektu se odvozuje počet tvárnic potřebných k založení stavby. Příčky STAVSI se staví zároveň s ostatními stěnami v rámci podlaží. Ve stavbě lze postavit příčky i z jiného materiálu. Svislé rozvody inženýrských sítí se ukládají do volných drážek, u kterých se při výstavbě vynechá vhodný počet spojovacích lišt. Horizontální rozvody se vedou v podlaze nebo ve stropu.