ATESTY

STAVSI je určen pro suché zdění zejména hrubé stavby. Materiál musí projít přísnými testy na prokázání jeho způsobilosti zejména z hlediska mechanických, požárních, akustických, radiačních a termických parametrů. Materiál stavebního systému STAVSI prošel všemi provedenými testy s vynikajícími výsledky. V následujících souborech naleznete provedené testy průkaznosti v plném znění.