ATESTY

STAVSI je určen pro suché zdění zejména hrubé stavby. V EU dosud chybí norma vymezující stavební systémy, určené pro suché zdění, a původní česká norma je již neplatná. Pro takové případy musí materiál projít přísnými testy na prokázání jeho způsobilosti zejména z hlediska mechanických, požárních, akustických, radiačních a termických parametrů. Materiál stavebního systému STAVSI prošel všemi provedenými testy s vynikajícími výsledky. V následujících souborech naleznete provedené testy průkaznosti v plném znění.