MOBIL

+420 602 234 107

EMAIL
FACEBOOK
STAVBY
  • rodinné domy

  • bytové domy

  • garáže, sklepy

  • sklady, dílny

  • ploty a další

NAŠE SLUŽBY
  • konzultace

  • poradenství

  • výpočet spotřeby materiálu

  • tvorba kladečského plánu

  • a mnoho dalšího

KDE KOUPIT

© 2019 by STAVSI. 

ATESTY

STAVSI je určen pro suché zdění zejména hrubé stavby. V EU dosud chybí norma vymezující stavební systémy, určené pro suché zdění, a původní česká norma je již neplatná. Pro takové případy musí materiál projít přísnými testy na prokázání jeho způsobilosti zejména z hlediska mechanických, požárních, akustických, radiačních a termických parametrů. Materiál stavebního systému STAVSI prošel všemi provedenými testy s vynikajícími výsledky. V následujících souborech naleznete provedené testy průkaznosti v plném znění.

Pevnost STAVSI v tahu za ohybu a ve smyku

Posudek na seizmické zatížení podle ČSN EN 1998 - 1

Prohlášení o vlastnostech Liapor

Protokol o obsahu radionukleidů

Protokol o klasifikaci požární odolnosti

Stavební technické osvědčení

Protokol o zkoušce požární odolnosti

Stanovení duktility zdiva STAVSI z ohybové zkoušky

Zkoušky pevnosti tvarovek STAVSI

Zkoušky pevnosti zdiva STAVSI v tlaku

Vlastnosti zdiva systému STAVSI

ETA

ER