info@stavsi.cz +420 602 234 107
Drobečková navigace

Úvod > Produkty a služby > Atesty

Atesty

Stavební materiál STAVSI je určen pro suché zdění zejména hrubé stavby. V EU dosud chybí norma vymezující stavební systémy, určené pro suché zdění, a původní česká norma je již neplatná. Pro takové případy musí materiál projít přísnými testy na prokázání jeho způsobilosti zejména z hlediska mechanických, požárních, akustických, radiačních a termických parametrů. Stavební materiál STAVSI prošel všemi provedenými testy s vynikajícími výsledky, které nás opravňují nabízet ho pro jakékoli stavby.

V následujících souborech naleznete provedené testy průkaznosti v plném znění.

Pevnost STAVSI v tahu za ohybu a ve smyku

Posudek systému STAVSI na seizmické zatížení podle ČSN EN 1998 - 1

Prohlášení o vlastnostech Liapor

Protokol o obsahu radionukleidů

Protokol o klasifikaci požární odolnosti

Protokol o zkoušce požární odolnosti

Stanovení duktility zdiva STAVSI z ohybové zkoušky

Zkoušky pevnosti tvarovek STAVSI

Zkoušky pevnosti zdiva STAVSI v tlaku

Vlastnosti zdiva systému STAVSI

Stavební technické osvědčení