JAK FUNGUJE SUCHÉ ZDĚNÍ

Celosvětovým trendem ve všech oblastech činností je zjednodušování, snižování nákladů na pořízení i provoz, snižování zátěže na životní prostředí a zrychlování s maximálním využitím modularity a skladebnosti. Princip suchého zdění splňuje všechny uvedené požadavky. Zjednodušuje a zrychluje výstavbu, protože se na stavbě jen montuje a také se snižuje zátěž na životní prostředí. Principem je ukládání tvárnic bez použití lepidel nebo spojovacích tmelů na ložných spárách.

Náš systém suchého zdění využívá pro uložení tvárnic svislé spojovací lišty umožňující jednoduchou montáž celé stavby. Spojovací lišty kotvící konkrétní tvárnici přesahují vždy do spodní a vrchní řady tvárnic.

Tím vzniká účinné propojení tvárnice v rámci stěny. Stěny z takto spojených tvárnic vykazují vysokou míru statické únosnosti a dynamické odolnosti. Výhodami jsou pak zrychlení a zjednodušení dalších stavebních technik jako jsou inženýrské sítě, povrchy stěn atd. Suché zdění klade minimální nároky na vybavení staveniště a podstatně zjednodušuje a zkracuje výstavbu hrubé stavby.

Porovnání výhod oproti konkurenci

Suchý proces

Jednoduchost – i pro nekvalifikovanou osobu

Rychlost – pouze ruční nářadí

Finální cena dle počtu kusů

Rozebratelnost a další použití

Bez vzniku prořezů během stavby

Bez nutnosti dodržování technologických lhůt

STAVSI
KONKURENCE